Doc. dr Sadmir Karović

Rođen 01.02.1977. godine u Foči, Bosna i Hercegovina, oženjen, otac dvoje djece. Autor i koautor preko 15 naučnih i stručnih radova iz krivičnopravne naučne oblasti objavljenih u referentnim naučno-stručnim časopisima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, SAD, Kanadi kao  i zbornicima radova sa održanih međunarodno naučnih i stručnih konferencija. Koautor udžbenika  „Organizovani kriminal i druga krivična djela“, izdavač Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, Bosna i Hercegovina. Gost predavač, stručnjak iz prakse na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu i član naučno-konsultativnog odbora za izdavačku djelatnost naučnog časopisa Pravnog fakulteta, Medenijet Univerzitet, R. Turska. Autor nekoliko članaka/kolumni koje se odnose na krivičnopravnu naučnu oblast objavljenih u printanim i elektronskim medijima („Oslobođenje“Sarajevo, Al Jazeera Balkans...). Stalno zaposlen u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Bosna i Hercegovina, posjeduje dugogodišnje profesionalno iskustvo u agencijama za provođenje zakona.

Kontakt: karovic.s@hotmail.com

Djeca u Siriji trenutno brinu kako sačuvati živu glavu, pronaći hranu, vodu za piće, kako se sakriti na bezbjedno mjesto, kako opstati.

Trgovina ljudima je specifična upravo zbog činjenice da se sa najmanje rizika može doći do cilja odnosno profita koji je u konačnici osnovni smisao inkriminirajućih ponašanja.

Od događaja do događaja su maloljetnici u centru pažnje, nakon čega neki drugi problem potiskuje ovaj problem i tako idemo svi zajedno opet u krug.

I danas čovjek osjeća istu potrebu što je sasvim prirodno i proizilazi iz ljudske prirode čovjeka kao društvenog bića, a to je jak i stabilan društveni i pravni sistem kao platforma za egzistenciju i svakodnevno djelovanje, bivstvovanje, opstanak.

Ekonomski aspekt u značajnoj mjeri utiče na prisutnost korupcije kao jedan od krucijalnih etioloških faktora ili uzročnika, iako je ovaj fenomen svojstven i za države koje su znatno ekonomski razvijenije i uređenije.