MSc. Dženis Šaćirović

Rođen 16.12.1989. godine u Beogradu. Završio osnovne i master studije prava i kriminalistike na Departmanu za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, na kome trenutno pohađa doktorske studije prava. Od 2015. godine radi kao asistent na Departmanu za Pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru na katedrama pravne i kriminalističke grupe predmeta. Trenutno obavlja funkcije glavnog i odgovornog urednika “Revije Sandžak”, urednika naučno stručnog časopisa “Pravne teme” i člana redakcije “Enciklopedije Sandžaka”. Od 2011. godine do danas, objavio je preko 200 tekstova, pretežno kolumni i eseja, ali i književnu kritiku, satire, poeziju, prozu, prikaze knjiga, naučne i stručne radove. Redovni je član Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS-a). Član je Udruženja Pravnika u privredi Srbije. Član Udruženja pisaca Sandžaka. Član savjeta Debatnog Kluba Centra za Retoriku Univerziteta u Novom Pazaru. Također, član je općinskog savjeta za zaštitu lokalne samouprave za grad Novi Pazar. Svršenik je ljetnje škole turskog jezika na Trakijskom Univerzitetu u Turskoj 2011. godine. Učesnik projekta “Interkulturalno razumijevanje, ljudska prava i pomirenje” u organizaciji Norveškog Helsinškog Odbora na Univerzitetu u Novom Pazaru i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2014. godine. Imao više desetina javnih izlaganja i učešća na manifestacijama i naučnim konferencijama u regionu, kao i u mnogim televizijskim i radijskim emisijama. Za objavljivanje priprema udžbenik i zbirku objavljenih eseja i kolumni. Živi i radi u Novom Pazaru.

Svi narodi na Balkanu moraju prihvatiti da dijele isti životni prostor, pored toga, također, svi narodi na Balkanu moraju prihvatiti da su različiti.

Svako društvo je podijeljeno na klase. Dijeli se prema raznim kriterijima: prema stepenu obrazovanja, obavljanja profesije, ili nekih općeprihvaćenih stavova prema kojima se određuje vrijednost pojedinca. Svako društvo smatra i uvažava učene ljude i one koji prema njihovim pogledima više doprinose općim i suštinskim progresom društva. Takva hijerarhija nije pogrešna, ali da li se pojedinac može “precijeniti” i njegova društvena uloga “prenaglasiti”? Može, ukoliko taj pojedinac ne preuzima na sebe posao učešća u progresu društva.

Mladi na Balkanu su gladni. Imaju probleme oko zapošljavanja. Pomjera se granica formiranja porodica. Prodice su sa sve manje članova.

Imamo dvije vrste posmatrača: one koji posmatraju i imaju svoj misaono-retorički koncept bez materijalizacije i one koji samo posmatraju, ali nemaju ni jedno ni drugo.

Zašto u zapadnim zemljama običan građanin ne zna ko je predsjednik, premijer, ministri? Tog običnog građanina interesuje sistem, ne ljudi.