Slobodan Osmokrović

Rođen 21.09.1963 godine u Inđiji, ekonomski tehničar. Teme interesovanja - društvo - politika - istorija. Pripadam generaciji "starog" kova, vrsta koja polako odumire, shvatanjem moralnog, koje gubi trku u današnjem vremenu.

Ta vrsta socijalne zajednice efikasno postoji u Izraelu, doduše u manjem obimu, ali funkcioniše na zadovoljstvo ljudi koji tamo žive.

Bogatstvo roditelja počelo je da se topi, a navika ka lagodnom životu i trošenju unosila je nemir pod kožu...

Smrću Kralja 1934. godine u Marselju, prekinut je kontinuitet lične vlasti, ali ne i tekovine u strukturi vlasti, koju je preuzelo namesništvo sa Pavlom Karađorđevićem na čelu.

Razmišljajući o čemu bih pisao, a od mnoštva raznih tema i sadržaja, odlučio sam, da se osvrnem na Ustave iz perioda istorije Srbije, zaključno sa ustavima pre nastanka druge jugoslovenske države.