Slobodan Osmokrović

Rođen 21.09.1963 godine u Inđiji, ekonomski tehničar. Teme interesovanja - društvo - politika - istorija. Pripadam generaciji "starog" kova, vrsta koja polako odumire, shvatanjem moralnog, koje gubi trku u današnjem vremenu.

Slobode koje se tiču života i životne egzistencije vrlo su škakljive teme za naše društvo. Škakljive u smislu da dolazimo na teren koji nije naš i neko drugi utiče i diriguje istim.

Neprijatni vid rukovanja je rukovanje sa indijancima. Pored jakog stiska šake, od kojeg bi videli svice pred očima, ljudi su prilikom rukovanja sa Indijancima morali da podnesu i petominutno „trešenje“ ruke!

Ostatak večeri protekao je u temi oko predstojećeg dvoboja između ugledne Firentinke i kapetana. Niko nikada nije čuo za megdan oružlem između žene i muškarca.

Za vreme Turaka, svi seljaci su živeli na „turskoj zemlji“ po beglučkom sistemu. Po dva dana u nedelji, argatovali su spahiji na spahijskoj zemlji.

Sve je prštalo od radosti, zdravog života, sve ono moralno ostalo je duboko usađeno u nama i pomoglo nam da stvari, sada mnogo godina kasnije, gledamo iz tih moralnih uglova.

Kada je 1844. napisao rad na 230 strana o svojim otkrićima, sastavio je i testament i naslovio ga na svoju suprugu.

Ako se uzme u obzir da svi vole malo da "zavire" u tuđe dvorište, onda i ne čude "trpanja" u druge živote.

Sva njena dobrota polako je nestajala jer su se o istu samo očešali zli ljudi i povređivali je.

Ta vrsta socijalne zajednice efikasno postoji u Izraelu, doduše u manjem obimu, ali funkcioniše na zadovoljstvo ljudi koji tamo žive.

Bogatstvo roditelja počelo je da se topi, a navika ka lagodnom životu i trošenju unosila je nemir pod kožu...

Pages