Iz trećeg ugla

Reakcija tela na nekadašnji emotivni bol, koji je dugo trajao, ali se lako zaboravio kada je prošao.

U noći je pecao, spustio mrežu, i još je tu. Osvanuo u istom položaju kao što je započeo ovo snevanje.

O sebi, o drugima? O usponima , o padovima, o osnovama , o nadogradnjama, o svemu što valja i što je dobro.

Iz jednog haotičnog stanja svesti nastaju ideje koje temelje istorije i činjenice.

Otuđeni smo bili, naivni, sa strahom prema ljubavi i nežnosti.

"Čemu rat? Što da trošim toliko energije u pokušaju da zauzdam neuhvatljivo?"

Vidim rečnik i vidim smeh i graju, i stari voz i pesme koje se pevaju u glas.

Oduzeli ste nam duge haljine, skratili ste nam kosu, obukli ste nas u stroge poslovne kostime...

Udobno se smestim u ležaljku i pustim sunce da mi zagreje svaki milimetar kože.

Ispravnost rampi na pružnim prelazima se ne dovodi u pitanje, jer po rečima svih ministara saobraćaja, rampe su državno vlasništvo i kao takve ne mogu biti neispravne.

Pages