Ana Jovanović

Rođena u Negotinu 28.10.1979. Dolazi sa istoka Srbije gde se sunce ne rađa. Ona je poštena  vLajna i to ne krije. Crna je i bela u ovom sivilu. Ista kao svi i različita. Srpkinja je i nije tuđa, jer je svoja. Zaljubljena je u reči i ne boji ih se. Zna da ih oboji! Nema biografiju, jer je sada stvara.

Ako su u teoriji ljudi postali od majmuna, onda su majmuni praktično postali od Srba.

- Izvinite, a za šta sam optužena?

- Za abortus, za najteži zločin- ubistvo! U trenutku kad stvaramo veliku Srbiju, Vi vršite zločin. Bićete kažnjeni!

- Kao kod Dostojevskog.

- Živeo Staljin i sexualna revolucija!
- Ćuti, bre, budalo, čuće neko!

Pages