Gost portala

Portal vrlo konkretno neguje duh slobodne razmene ideja i mišljenja. 'Gost portala' je samo jedan od mnogobrojnih načina da se to i postigne. (foto: Gerd Altmann)

Nad Kraljevom muk tišine zeva

Crkva je prelepa građevina. Izgrađena je i oslikana ljudskom rukom i ta energija zajedništva je prisutna, ali je to zajedništvo takođe prisutno kad se porodica gradi.

Eldorado

Pregled meseca iz ugla Nebojše Vučinića.

Sukob starih i novih, tradicionalista i modernista, nije osoben samo za (post)modernizam. Možemo ga pratiti kroz prošlost sve do manirizma i renesanse, kada je Leonardo da Vinči u Rimu ostao bez posla jer je njegov način rada bio zastareo u odnosu na Rafaelov. Estetski rat vrhunac ima u devetnaestom veku, kada se obrazuju moćni pokreti i stilovi neoklasicizma i romantizma, realizma i simbolizma ili akademskog realizma i (post)impresionizma.

Nije bauk, ali je tabu. Konoplja, cannabis, marihuana, trava, ganja...je najkorisnija biljka na planeti.

Bvana (Nikola Ćosić) je još jedno ime u nizu koje se često spominje kada je u pitanju hip hop kultura na ovim prostorima.

Dve tačke su najvažnije, a to su da treba voleti to što postojimo i to što postoji, druga tačka je da treba voleti onog pored nas najbližeg.

Sećanja su navirala. Nikada neću zaboraviti kako me je još kao trogodišnju devojčicu vucarala po barovima u kojima je pevala kantri muziku. Da, moja majka.

Da sam znala u kakvom ću skloništu provesti noć, nosila bih burku u rancu.

Pages