Gost portala

Portal vrlo konkretno neguje duh slobodne razmene ideja i mišljenja. 'Gost portala' je samo jedan od mnogobrojnih načina da se to i postigne. (foto: Gerd Altmann)

Nebojša Obrenović

Neojša Obrenović

Ono što je nebitno, a bitno u srpskoj prestonici, je da se orošavaju vagine, da je otvorena prva akademija za felacio...

Piše Milica Cvetković

Violeta Živkov

Dragan Sredanović

I dan i noć. Godinama. Decenijama. Čekala sam da dobijem, da vratim, da dam, da uzmem.

Pages