Gost portala

Portal vrlo konkretno neguje duh slobodne razmene ideja i mišljenja. 'Gost portala' je samo jedan od mnogobrojnih načina da se to i postigne. (foto: Gerd Altmann)

Kada dospete u tesnac i sve se okrene protiv vas, i kada dođe dotle da vam se čini da ne možete više ni trenutka da izdržite, ne predajte se, jer to je upravo tačka na kojoj počinje preokret.

Da bi govorio ni o čemu čovek mora da bude laf, filozof takoreći. Kada vam ni o čemu govori, pa to još pokukšava da objasni, najobičniji srpski magarac, onda je to zaista doživljaj – do jaja.

„Dolazak” interneta najavio je eru olakšane komunikacije. Vreme za dostavljanje raznozarnih informacija se drastično skratila. Vaše elektronsko pismo stiže sa jednog kraja planete na drugi, bukvalno, u sekundi. Reklo bi se prilično efikasna, zgodna stvarčica. Naravno ovakav vid komunikacije omogućava daleko većem broju ljudi/državnih organa uvid u svaku vašu prepisku”

Promenom međunarodno priznatih granica i aminovanjem većine država u svetu, Srbija će morati, u tim novonastalim okvirima da i sama traži priznanje.

Zaključak: Proces je dug, ali čar je upravo u dužini.

Ono što fascinira današnje posetioce su upravo vojnici koji čuvaju cara. Pronađeni su na oko 1,5 kilometara od carevog groba. Dubina na kojoj su pronađeni varirala je od 4 do 8 metara. Poređani u borbenom rasporedu, gledaju ka istoku, grupisani su u tri grupe.

Car Ćin Ši Huang je tokom života bio gotovo opsednut besmrtnošču. Ostalo je zabeleženo da je često slao svoje mudrace (naučnike) da traže eliksir mladosti i večnog života.

Dva su najopasnija slučaja kad se izda naređenje za grupno pokretanje crnih džipova. Prvi je u predizbornoj kampanji, a drugi je kad ne slušaju oni što vrše vlast (onda od straha vrše nuždu, ali da ne razvodnjavamo sad priču).

Samo da bude za ogrev. Samo da se prezimi zima. Samo da se ne završi "Mala nevesta". Samo da ima za leba. I malo uz leba. Samo da ima za decu. Samo neka ima za zamrzivač. Samo d' uranim svinju. Ćuti, dobro je, da ne čuje zlo. Samo da ne bude gore. Samo da smo zdravi. Samo zdravlje, dobro je i ovako.

I tako imamo situaciju da se pojedinih mesta prihvataju mediokriteti i drugi bandoglavi mrsomudi koji su rođeni kao podrepaši i uvlakači, ili su kasnije u svojim jebenim životima shvatili da je život jedan i da ga valja na najbolji mogući način proživeti, a jedini način da se u tranziciji proživi život jeste uvući se u nečije dupe, a onda direktno u fotelju.

Pages