Igor Čobanović

Rođen je u Sremskoj Mitrovici 19.06.1978. godine. Pisanjem počeo da se bavi, jer nikad nije znao gde će sa viškom reči, pa je rešio da ih beleži na papir. Aforizmi koje piše objavljivani su u knjigama sa više autora i u dnevnim i nedeljnim novinama, kao i na raznim portalima. Autor je knjige kratkih priča i aforizama pod nazivom “Aforizmi i druga nerazmišljanja”.

Koliko je zapravo snage u tom krhkom biću?

...odakle u njemu toliko mržnje?

Srbe i Hrvate ne treba niko da miri...

Eto, koliko puta su vas političari prevarili?

Srbiju, gde fabrike bolje rade nego crkve i imaju više članova od iste.

Roditelji sa decom koju drže za ruke ili guraju u kolicima, videh i dve majke koje doje dok šetaju.

Pitam ih šta je bilo? Šta se desilo? One od suza ne mogu da mi odgovore.

Ovo je tragedija jednog naroda.

Ponosimo se tom dalekom istorijom na koju mi ama baš nikako nismo uticali.

Naravno, kao što se vreme ne može vratiti, tako se ni potrošena osećanja ne vraćaju.

Pages