Nataša Đurović

Rođena 1974. u Kraljevu. Po zvanju diplomirani pravnik, a po opredeljenju borac protiv svega što predstavlja prepreku za život u kome ljubav i čovečnost imaju glavnu ulogu. Autor zbirke kolumni pod nazivom „Dnevnik dokone domaćice“ . https://www.facebook.com/djurovic.natasa/

Uporedo sa tim upitnikom, pojavio se program o seksualnom vaspitanju decu, čiji je cilj, zvanično sprečavanje seksualnog nasilja, a na duže staze gledano, poštovanje ljudskih prava.

„Beži, gos`n oficir“ rekao mu je. „Skloni se, i ti će najebeš“.

„Savršena dela prirode i ljudskog umeća, spojena su na jednom mestu, koje se nalazi pokraj reke koja je ime dobila po svojoj vodi, uvek studenoj; onoj koja je i Velikog župana osvojila svojom bistrinom...“

Nama nisu potrebne demonstracije niti primitivno, odnosno, pogrešno shatanje demokratije i forsiranje takvog koncepta. Potrebne su nam promene.

„Jelena Anžujska, o čijem poreklu se spekuliše i koje nije tačno utvđeno, bila je jedna od žena koje su ostavile trag u našem kulturnoistorijskom nasleđu.“

„Noć se polako spuštala na grad. Palila su se svetla, a u Neveninom srcu stezao je mrak. Morala je da ide. Nemanjin osmeh, kome su nedostajala dva prednja zuba, boleo ju je kao živa rana. Strah u njegovim očima, njen stid i pitanje šta ako sazna...“

Intervju sa Jelenom Aleksić, pesnikinjom iz Beograda

Novovekovni kraljevi Srbije, Aleksandar Obrenović i Petar I Karađorđević, nakon krunisanja su miropomazani u Žiči, što se smatra nadovezivanjem na tradiciju Nemanjića.

“Dok su smeđi uvojci padali na pod, u ogledalu se pojavljivao novo lice za koje je verovala da će joj doneti olakšanje i da će se majka, ako se nešto promeni, ipak vratiti. Da, čula je kad je govorila da joj treba promena“.

Ako uporedimo život u Srbiji sa životom u razvijenim zemljama, „debelo Ja“ varira od onog zaista debelog do anoreksičnog.

Pages