Olga Tomović

Posvećeno mojoj baki.

Praznici stižu u avetinjske gradove koji smrde na roštilj i blješte neonskim kičem. Raduj se Srbijo.

Sve što će ove duše ikada tražiti od vas je malo topline na žive rane koje bole i kada se više ne vide na koži.

Olga Tomović

Pages