Osvald Tomović

Često su od zla oca i još gore majke i lako se povezuju sa svim protivprirodnim elementima sa kojima se susreću tokom svojih „privilegovanih“ života.

Crtica na nadgrobnom spomeniku koja stoji između godine rođenja i smrti je život, sećanja su život, sve ono što postoji u sadašnjosti i mrda je život, sve što se čuje i oseti je život, sve što se vidi je život.

Jezik oslikava način razmišljanja, a i ponašanje pojedinaca, grupa i mase, pa i naroda.

Dok zločinci uništavaju vrlo sistematski sve na šta naiđu „javnost“ se tobože sablažnjava i daje recepte za kisele paprike, pozitivno razmišljanje, negu iguana u terarijumu i kuka kako je „nekad bilo bolje“.

Nasiljem u svakom vidu i svime što je nedostojno se održavaju na “vlasti”.

5.4.2014.

Kao i po mnogim drugi pitanjima u životu i ovde je „dža ili bu“.

Sve to se desilo slučajno i propaganda koja rasparčava i prodaje zemlju pod sloganom “boljeg nemamo” je još slučajnija.

Pitanje je vrlo prosto: da li neprijatelje treba uklanjati sa teritorije koju smatramo svojom, ili da li treba da se uklonimo sa te iste teritorije i stvoriti svoju državu na zemlji koja ionako zjapi prazna, jer nisu uspeli da je prodaju nikom?

To se zove rat i to nikako ne treba zaboraviti, niti se treba prema toj činjenici ponašati kao da je sporedna ili nevažna.

Pages