Osvald Tomović

Konkretno

Traže se konkretni potezi koji će dovesti do konkretnih rešenja konkretnih problema.

Pages