Foto: 
autor nepoznat

Aforizmi Slavice Agić

- Pravda ne traži ništa, jer zna da ništa neće ni dobiti.
- Ako mu padne kamen sa srca, šta će ga držati.
- Toliko smo postili, da su creva promenila putanju.
- Oni što guraju glavom daleko doguraju. Bezglavi još dalje.
- Zabrazdio sam već na prvoj brazdi.
- Pidigao sam kredit i sad, vučem li ga vučem.
- Potegao sam cug, ali mali fraklić nije dobar drug.
- Na koru od banane ne mogu da se okliznem i da hoću. U najboljem slučaju od bundeve.
- Ni vuku nisu sve ovce iste. Neke su umiljato jagnje.
- Posla ima na pretek. Iznova se oko svega diže prašina.
- Procurila je istina. Mi smo van tih tokova.
- Ja sam izabrala lekara, još samo da on pristane.
- Ja moju potrošačku korpu ne iznosim iz kuće.
- Mi bi se lako opasuljili, ali više ne važi, prosto k'o pasulj.
- Posle detaljnog ispiranja mozga možemo na centifugu.
- On se meri milionima. Gluposti.
- Naš anđeo čuvar traži posao na drugoj lokaciji.
- Nekad je važilo da nema 'leba bez motike. Sada ga neki obezbeđuju i ašovima i motkama.
- I bez lule mira mi smo ispušili.
Slavica Agić

Komentari

Komentari