Foto: 
autor nepoznat

Autokrata (aforizmi)

1.Autokrata se visoko uzdigao – čak iznad zakona.

2. Autoktarata se pridržava ustava kada se naslanja na sto.

3. Autokrata opijen vlašću - gubi ravnotežu razuma.

4. Autokrata odlično organizuje spontane mitinge vlasti.

5. Autokrati snažno aplaudiraju, ali su i snažni pritisci na one koji aplaudiraju.

6. Autokrata je zadovoljan svojim radom. Promašaje niko ne sme da mu spomene.

7.  Autokrata pouzdano zna da je narod nepouzdan.

8. Autokrata čvrsto drži narod, jer raspušten narod može i vlast da raspusti.

9. Autokrata je za različita mišljenja, ako se slažu sa njegovim.

10. Autokrata je u velikoj zabludi da će shvatiti svoje zablude.

11. Autokrati su uvek čiste ruke, jer ima puno podizvođača

12. Autokrata se bavi nadležnim stvarima za koje nije nadležan,

13. Autokrata daje mig institucijama da ne pogreše.

14. Autokrata stalno podgreva mitove da se ne ohlade.

15. Autokrata hvali nezavisne institucije čije odluke donosi on nezavisno od njih.

16. Narod je nosilac suvereniteta - nosi autokratu na grbači.

17. Autokrata vlada pravom, pa nemamo vladavinu prava.

18. Autokrata je iskren u svojim nastupima. Iskreno laže.

19. Normalni građani u autoritarnoj, nenormalnoj državi gube status normalnih.

20. Autokrata ne koristi  silu – ima svoje medije.

Komentari

Komentari