Foto: 
autor nepoznat

Božije zapovesti u Đavoljim rukama - AnaTema

Moje ime je Ana od Hannah, što znači miljenica Boga. 

Narode moj, moja nevero, obraćam ti se kao mesija, u ime Boga koji se stidi njihove sramote!

Čuj me i počuj šta Bog ima da ti kaže, a onda odluči koji je Bog u pravu i čiji, i njemu se klanjaj!

Saslušaj i razmisli, narode moj, prenosim ti Božje reči!!!

1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova osim Mene. Ne budi kao moji izaslanici na zemlji koji se Đavolu klanjaju iza imena moga i Isusove prolivene krvi. Njihov Bog je Novac, a ko pred novcem pada na kolena i njemu se moli, taj ima drugog Boga, a ne mene.

2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti kao što moji izaslanici služe Đavolu, vlasti i sebi samima. Ne  idealizuj vlast, jer spokoj naroda nije njihov ideal, već novac.

3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog k’o što oni uzeše moje! Oteli su ga, jer svoje ime nemaju. Prodali su ga uz obraz i čast, kako bi kupili milost svoga Boga Novca,  a na moj račun i večnu sramotu.

4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i obavi sve poslove svoje, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome i tad razmišljaj šta ti je činiti.

5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Nemoj kao moji izaslanici da ne poštuješ mene kao oca, ljude kao svoju braću i svoju mater – zemlju Srbiju!

6. Ne ubij, ali ne dozvoli ni da ubijaju tebe nadom u bolje sutra, koje su ti još juče uzeli. Uzmi ti njihovo sutra i oteraj ga u juče da bi tvoje dete imalo prekosutra.

7. Ne čini preljube, kao što moji izaslanici na zemlji Srbiji ne ljube narod nego vlast, a zarad vlasti svoga Boga Novca. Izdajnici su to, Jude!

8. Ne ukradi, ali povrati ono što je ukradeno tebi! Povrati svoju zemlju! Povrati se u sebe i budite Srbi, narode moj!

9. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga kao što moji izaslanici na zemlji Srbiji svedoče zločinima i sede na klupi kao svedoci odbrane zločincima. Njihova kazna za to neće biti doživotna već beskonačna.

10. Ne poželi ništa što je tuđe kao što moji izaslanici uzeše i tvoje i moje. Ne poželi njihovog Boga, jer taj je Đavolov, a ja ih čekam na vratima raja da ih poljube i oteram ih u pakao.

 

Imaj duha, narode moj, seti se sina moga, Isusa, koji  je zbog svoje vere razapet na krst! Seti se tog krsta! I razapni svakog koji hoće tvoju krv da prolije! U takve vere nemaj, jer su oni neverni. Moje su zapovesti u Đavoljim rukama, ali vera u mene je u tvojim!

Ne slušaj ih već čuj moj glas u glasu moga mesije!

Ja sam Gospod Bog tvoj, a moj Bog si ti, narode moj!

Ne oproštaj im i ne opraštam im, jer znaju šta čine!

Na njih sam bacio anatemu!“

Bog ih je prokleo i zato ti ja, kao Ana, na temu ovo govorim, narode moj, jer moje je ime Ana od Hannah što znači miljenica Boga!

Amin

Komentari

Komentari