Foto: 
autor nepoznat

Cenzurisana priča

-To je to, u ovoj se kući više neće psovati! – reče majka, nakon što je uletela u kuću.
-Koji je tebi piiip? – upita zbunjeni otac odloživši novine koje je čitao.
-Rekla sam da nema više psovanja! – zaurla majka iz sveg glasa - Znaš li odakle dolazim?!
-Iz piiip materine! – umeša se baba koja se pojavila na vratima - Mogu li ja malo da dremnem popodne, a da me ne probudi dreka?!
-Svetozare, reci svojoj majci da ne psuje! Dolazim sa roditeljskog sastanka! –kipela ja majka.
-Mama, molim te da ne psuješ. – reče otac babi – Pa, koji se piiip tamo dogodio?!
-Svetozare! – zatreskaše se prozori od majčinog urlika.
-Dobro bre, izletelo mi je. – reče otac - Šta se dogodilo?
-Ovaj mali kreten –poletela je majčina ruka da bi pokazala na mene – ima jedinicu iz vladanja zato što psuje na času. A onda je još rekao da mi u kući tako komuniciramo. U zemlju sam propala od sramote!
-Piiip mu mater, da li ste normalni?! – ušao je i deda u kuću - Čuje vas čitava ulica.
-Tata, nemoj da psuješ. Je li mangupe, da li je to tačno?! – sevnuo je očev pogled.
-Jeste, ali nisam psovao samo ja, ali je, ko za piiip, razredna čula samo mene.- pokušao sam da se opravdam tako da nisam ni primetio da sam opsovao.
-Jesi li ga čuo?! – vrisnula je majka.
-Dobro. Ovako ćemo. Od danas više nema igrica. Ima samo knjiga! Koji piiip ja crnčim da te školujem, a ti se tako ponašaš. Odmah zovem razrednu da joj kažem da te precrta za eskurziju. – reče otac, pa uze telefon.
Otac je razgovarao dobrih pet minuta sa mojim razrednim starešnom.
-I, šta je rekla razredna? –upita majka nakon što je otac odložio telefon.
-Rekla je:“Koji ste ga piiip prijavljivali, ako nemate da platite?“ – reče zabezeknut otac.
-Za ovo psovanje je kriva piiip televizija, ja da vam kažem. – baba je prekinula nastalu tišinu.
Nakon babine konstantacije, svi smo se povukli u svoje sobe. Okupili smo se predveče oko televizora i onda su svi psovali. Čak i majka.
Ja nisam psovao, ali sam razmišljao o babinim rečima tog dana. Da li je televizija kriva zato što se na njoj često psuje ili zato što nas programi, a naročito oni informativni, teraju da psujemo?

Komentari

Komentari