Foto: 
CORAX

Demokratizovanje (aforizmi)

Reč demokratija je sadašnje vreme
za pojam anarhija

Nije demokratija kriva.
Mi smo udarili na nju.

Zlo nikada ne dolazi samo.
Zato je siromaštvo došlo s demokratijom.

Ova demokratija se od one diktature razlikuje –
samo po efikasnosti !

Naša demokratija je u čvrstim rukama.

Sa rastom demokratije raste i zbunjenost
po glavi stanovnika.

Svi se hvataju za demokratiju,
samo poneko za motiku.

Snaga naše demokratije je iznad zakona.

Posle demokratskih promena ljudi su se povukli u sebe
i narodne kuhinje.

Demokratija po meri običnog čoveka
najefikasnije mu uzima meru..

Dostigli smo vrhunac demokratije.
Niko nikoga ne zarezuje.

Demokratiju najlakše sprovodi jedan čovek.
Na našu sreću mi baš takvog imamo.

Beda demokratije ili demokratizacija bede,
pitanje je sad?!

U demokratskim režimima,
svi koji progledaju vide svoga boga.

Demokratija je civilizacijsko dostignuće
i skoro svuda se zavodi.

Peko Laličić

Komentari

Komentari