Foto: 
autor nepoznat

Državna imovina - aforizmi Milorada Ćosića

1. Državna imovina se troši, ali se nešto i obnavlja – dugovi.
2. Neki nemaju ni obraz, pa nemaju ni šta da operu.
3. Primena prava je ujednačena – za naše ne važi ali zato za vaše važi.
4. Odjek istine leti visoko i kontrolori ne mogu da je dohvate.
5. Krao je za narod ali je uzeo da pričuva.
6. Što je strah od vlasti viši dostojanstvo je sve niže.
7. Mi smo demokratska zemlja sa taocima režima.
8. Beznađe nas stiže iako uporno bežimo – ali gubimo tempo
9. Kod nas se sve uzdiže na pijedestal, a naročito – glupost.
10. On je moralna osoba i ne dozvoljava potčinjenima da zavlače ruku u tuđi džep – nego radi to lično.
11. Institucije zarđaju, ako se ne podmazuju.
12. Vlast drži rampu na granici slobode.
13. Sloboda je kao lepotica – mora stalno da se osvaja.
14. Vlast vodi računa o narodu, da se ne uznemirava, i zato ne odgovara na novinarska pitanja
15. Nemaju pameti ali su intelektualno radoznali.

Autor Milorad Č.Ćosić Ćosa dipl.pravnik (na penzionerskoj infuziji)

Komentari

Komentari