Foto: 
autor nepoznat

Granica bede (aforizmi)

* Sudbina nestalih i preostalih Srba je ista. Neizvesna.

* Napustiću Srbiju iz moralnih razloga. Ne zaslužujem ovo blagostanje.

* Blizu smo Evropske unije. Razdvaja nas samo granica bede.

* Da nema gorila, narod bi se lako dočepao vlasti.

* Političari lažu samo kad moraju, a moraju svakodnevno.

* Našli smo kompromisno rešenje. Prihvatili smo sve njihove uslove.

* Lako je prepoznati neprijatelje boljeg sutra. Oni razmišljaju svojom glavom.

* Momci, ne štedite municiju! Pobedite belu kugu!

* Ko kaže da je vlada  sastavljena samo od balvana. Ima i po koja cepanica.

* Najpametniji sam kad se pravim lud.

* Između dva zla: život ili smrt, izabrao sam veće.

* Zabrinut sam što vlast ovoliko brine o nama.

* Čovek je jednoćelijsko biće, kad je u samici.

* Nekada su jedno govorili a drugo radili. Sada nas samo rade.

* Nesreća je što naš brod tone. Sreća u nesreći je što tone na kopnu.

* Od svetskih jezika, pojedinci najčešće koriste jezik mržnje.

* Kad je doktor saopštio da je njegov sledeći potez operacija, ja sam

   svoj potez kovertirao.

* Građani koji reže na vlast, obavezni su da imaju povodac i korpu.

* Nije lako biti policajac. Udarnički je to posao.

* Ispunjavam uslove za zaštićenog svedoka: ne vidim, ne čujem i ničega se ne sećam.

 

Ljubomir Ilić

Komentari

Komentari