Foto: 
autor nepoznat

Iza ograde - aforizmi Milorada Ćosića

1. Političari zaobilaze bedu, jer treba nešto i narodu da ostane.

2. Mediji su otvoreni za različita mišljenja, ali ona moraju da se slažu sa vođinim.

3. Taj tekst je aktuelan i biće objavljen - kada bude neaktuelan.

4. Izgubili ste samocenzuru - izgubili ste i posao.

5. Kod nas prećutkivanje predstavlja medijsko izveštavanje.

6. Naša država je moderna a i narod je po poslednjoj modi - go.

7. On je ekspert za kožu, i političarima se uvlači pod - kožu.

8. Stav naše partije je da naplaćujemo - stav.

9. Politika i novac uvek idu zajedno, jer bi u protivnom novac ostao neopran.

10. Mi uvek imamo izbor između dve neprihvatljive mogućnosti.

11. Kod nas se uvek sve radi ispod žita - čak i kada ga nema zbog suše.

12 Mogućnost izbora je veliki teret koga mnogi nisu spremni da nose, nego ga tovare na tuđa leđa.

13. Nas čeka lepa budućnost i zato se loša stvarnost ne menja.

14. Političari ubeđuju narod da shvati - da ne shvata ništa.

15. Političari uvek kontrolišu svoje akcije. Ali na berzi.

Autor Milorad Ćosić Ćosa dipl.pravnik (na penzionerskoj infuziji)

Komentari

Komentari