Jedina uspešna privatizacija kod nas je privatizacija vlasti

1. Vođa se visoko uzdigao - čak iznad zakona.

2. Taj političar radi sve temeljno i precizno, pa i ono što ne zna.

3. Sistem škripi, jer se ne podmazuje dovoljno.

4. Kako narod glasa tako je i ostao bez glasa.

5. Kod nas je drvo vrlo cenjeno- imamo cepanice na svim nivoima.

6. Dignimo uspeh visoko da smanji visinu poraza.

7. U kulturnoj pustinji nema oaza slobode.

8. Računali smo na vas - zato vas i otpuštamo

9. On zauzima nepostojeće radno mesto, ali prima postojeću platu.

10. Poboljšava se politički dijalog među novim državicama na Balkanu, jer je mržnja živa i zdrava.

11. Jedina uspešna privatizacija kod nas je privatizacija vlasti.

12. Sve što zaradimo trošimo u sadašnjosti jer nemamo budućnost.

14.Naše nazadovanje je projekat od nacionalnog značaja.

15. On je preuzeo odgovornost, pa je dalje isporučio drugima.

16. Iskorenićemo krađu, jer uskoro neće više imati šta da se ukrade.

17. Oni su nam uzeli nadu, ali su ipak nešto i doneli - bedu.

18. Naše pravosuđe je nezavisno, pa se i odluke donose nezavisno od njega

19. Živimo i ovako i onako, a najčešće - nikako

20. Kod nas izgradnja vladavine prava nikako da dobije upotrebnu dozvolu.

Komentari

Komentari