Foto: 
autor nepoznat

Jeziva noć u hotelu

Teška, olujna kiša nemilosrdno je tukla u prozor jeftine hotelske sobe. Gusta noć uvukla se kroz tanke zidove i pritiskala je grudi čoveka koji je sobu iznajmio. Tmina je činila disanje otežanim no, i pored toga, čovek se pokrio po glavi isflekanim jorganom u nameri da što pre utone u preko potreban san.
Međutim, san nije dolazio. Čovek je imao utisak da naleti vetra pokušavaju da mu istrgnu pokrivač, te se davljeničkim stiskom držao za jorgan. Vreme je, za razliku od kiše u olucima, klizilo sporo.
Sklupčan i očajan, čoveku se pričinjavalo da neko gazi strojevim korakom po parketu sobe. Bio je to korak pobednika dok je on u nepcima osećao ukus poraza.
Vrata od ormana su se otvorila uz stravičnu škripu što je uticalo da se gost strese i još silovitije stegne pokrivač. Koraci su bili sve učestaliji i silovitiji.
U jednom trenutku čovek oseti udarac po glavi. Nije se micao. Kiša i vetar naglo su zanemeli. Jeziva tišina pripojila se gustoj tami. Udarac se ponovio. Zatim još jedan i još jedan a onda se kroz noć prolomio gromoglasni, demonski smeh.
Čovek je iskočio iz kreveta i jurnuo ka vratima čiju je bravu jedva napipao u noći. Bosonog u otrcanoj beloj pamučnoj pidžami strčao je niz stepenice kao da ga jure đavoli.
Zadihan, zarivši pete o tlo zaustavio se ispred recepcije za kojom je sedeo recepcionar u poodmaklim godinama. Starac je čitao novine.
-Gore, gore... –pokazivao je izbezumljeni gost rukom u pravcu svoje sobe.
-Izvolite? –mirnim tonom obrati mu se recepcionar.
-Gore... –ponovio je gost.
Neiznenađeni recepcionar natočio je na aparatu čašu vode i pružio je gostu koji je prigrabio drhtavim rukama. Polovina vode završila je na znojavoj pidžami a druga polovina u ustima i bradi.
Nako što se malo pribrao gost je bojažljivo upitao starca:
-Da li se u ovom hotelu događaju neke neobične stvari?
-Kako mislite neobične? –upita recepcionar.
-Neobične, nesvakidašnje stvari? Čudne!–iskolačenim očima upita gost.
-A to! –reče starac. Bilo je i toga. Ima od tada sigurno pet godina.
-Šta se tada dogodilo? –uz podgrejani strah izusti gost.
-Tada je ovde odseo jedan političar. I danas je aktuelan. –reče starac.
-Dobro, šta je tu neobično? –upita gost.
-Ovo je jeftin hotel gospodine. –odgovori recepcionar.

Komentari

Komentari