Foto: 
autor nepoznat

Konkurs

Firma  "DAJ NAM DANAS" raspisala je konkurs u svim tiražnim medijima i na internetu za prijem tri radnika. Očekivan je veliki odziv, jer su radna mesta primamljiva i sa solidnim primanjima, a to i nije javno preduzeće za partijske kadrove.

Tako je i bilo, jer se prijavilo  917 kandidata. Komisija za prijem organizovala je proveru stručnosti kandidata . Svaki kandidat popunjavao je upitnik za testiranje opšteg znanja i uže stručnosti iz oblasti rada firme.

Po pregledu upitnika za testiranje komisija je konstatovala da više od polovine kandidata ispunjava predviđene uslove. Za komisiju je nastao težak posao. Bilo je potrebno da se pažljivo razmotre razlozi za i protiv, da bi se odabrala tri kandidata.

U sledećoj strogoj selekciji odabrano je dvadeset kandidata, koji su ušli u najuži izbor. Poslati su im pozivi da dođu na razgovor. Ali, pre nego što se približio zakazani termin za razgovor sa kandidatima, stiglo je  289, što pismenih što usmenih intervencija za devetnaest kandidata.

Komisija je pažljivo odmerila vrednost kandidata i težinu intervencija. Naime, u intervencijama bilo je raznih zahteva od predloga za pomoć, molbi i pozivanja na zasluge onog ko interveniše pa do ukazivanja na štetne posledice ili prednosti za firmu ako primi ili ne primi određenog kandidata.

U zakazanom terminu došlo je svih dvadeset odabranih kandidata na razgovor. Komisija se trudila da od svakog kandidata sazna što više o njegovim ambicijama, željama, sklonostima  ka eventualnim inovacijama za efikasniji rad firme. Čak je nastojala da i sami  kandidati postavljaju pitanja komisiji u vezi sa radom firme.

Svih devetnaest kandidata je u razgovoru sa komisijom iznosilo svoje predloge za dalji rad firme i izrazilo želju da radi na svom daljem stručnom usavršavanju, uz očekivanje da će to uspeti uz pomoć firme, što bi bilo u obostranom interesu.

Dvadeseti kandidat, koji je takođe ispunio kriterijume prethodnog testa, a komisija ga pozvala, jer je bio jedini kandidat za koga niko nije intervenisao, na pitanje komisije šta misli o firmi u kojoj  bi eventualno trebalo da radi, odgovorio je:

"Upoznao sam vaše poslovanje i znam celokupan proces rada firme. Znam šta sve radite i kako prikazujete završni račun i kako se pripremaju dokumenta između dva završna  računa. Poznati  su mi vaši poslovni nastupi na tenderima, obrada domaćeg i inostranog tržišta, način stimulacija i bonusa partnerima, isplata provizija i obezbeđivanje sanacionih kredita. Prema tome, mogu da kažem da ZNAM  dosta o vašem poslovanju i da ću se lako uklopiti u rad  vaše firme i uneti i neke nove inovacije u poslovanje."

Članovi komisije su se značajno pogledali, a predsednik komisije upitao je kandidata gde je do sada radio.

"U poreskoj upravi", odgovorio je kandidat.

Pošto je ovo bio razgovor sa poslednjim kandidatom, komisija se povukla na većanje i donela odluku da se prime tri kandidata među kojima je i ovaj poslednji.

Čestitajući prijem odabranim kandidatima, jedan znatiželjan član komisije pitao je poslednjeg kandidata:

"A na kom mestu ste radili u poreskoj upravi?"

Smešeći se, očigledno zadovoljan izborom komisije, novoprimljeni radnik firme je odgovorio:

"U poreskoj upravi sam prao prozore preko studentske zadruge."

Komentari

Komentari