Foto: 
autor nepoznat

Lek

- Bojim se da vas ne razumem. – reče zbunjeni lekar opšte prakse.
- Niko mene ne razume. Žena sa mnom ne razgovara, deca idu majčinim stopama, kažu da sam prolupao, rodbina me izbegava, komšiluk takođe, niko ne želi čoveka sa problemima. – jadao se pacijent.
- Da ali kako da vam pomognem? –upita lekar nakon što je bacio pogled na Hipokratovu statuu.
- Pokušao sam ja sam da pronađem odgovarajući lek za onaj moj kredit. Pričao sam vam. Nisam uspeo. Što više plaćam - više dugujem. Onda sam pokušao da pronađem neki lek koji će mi pomoći da se prilagodim i da preživim novo rukovodstvo firme u kojoj radim, nije išlo. Rekoh vam, izgubio sam autoritet kod dece...
- Dobro, dobro, ali kako ja da vam pomognem?! – izdalo je strpljenje doktora.
- Vidite, mislim da sam pronašao lek koji će da mi pomogne za sve boljke koje me opsedaju. Počeću da se pravim blesav i samim tim ću ignorisati sve probleme umesto da se njima bavim – zvučao je odlučno pacijent.
- I, koja je tu moja uloga?
- Pa, zar ne treba da se nakon uzimanja leka posavetujem sa svojim lekarom ili farmaceutom?
- Istina, mada mi deluje da ste lek već uzeli. – reče lekar i prozva sledećeg pacijenta.

Komentari

Komentari