Foto: 
autor nepoznat

Naš narod (aforizmi)

1. Naš narod je sve isprobao, jer su se svi na njemu učili demokratiji.

2. Naš narod je herojski, sa poltronskim genom.

3. Naš narod više ne naseda na obećanja vlasti - odavno je naseo.

4. Naš narod protestuje u sebi - pa ne mora skup da prijavi vlastima.

5. Našem narodu bještavi TV kanali ne osvetljavaju mrak stvarnosti.

6. Naš narod obično glasa za prelazna rešenja - zato je i pređen.

7. Naš narod je čvrst - i zato mu odgovara čvrsta ruka vlasti.

8. Naš narod je jedinstven - glasa na izborima i živ, a poneki i mrtav.

9. Naš narod prolazi kroz razna stanja - a najčešće je u trpnom stanju.

10. Našem narodu se stalno priređuju rijaliti da ne vide rijaliti u kome živi.

11. Naš narod je dobar plivač - pliva sa kamenom oko vrata.

12. Naš narod stalno ostavlja teške godine iza sebe, ali ga one stalno stižu.

13. Našem narodu ništa nije nestalo iz obećanja vlasti, jer u njima ničega nije ni bilo.

14. Naš narod ima velike slobode - od svega je oslobođen.

15. Naš narod beži od stvarnosti, ali - gubi tempo.

16. Naš narod ima svega za svakog ko živi - u iluzijama.

17. Naš narod je istrajan u pogrešnim odlukama.

18. Našem narodu je izvesno da je sve - neizvesno.

19. Našem narodu je zdrava pamet na bolovanju.

20. Našem narodu je sve u porastu - a naročito siromaštvo.

21. Naš narod se kasno setio da je trebalo ranije da se seti.

22. Našem narodu se obećava bolje sutra - pa će tada moći da plati račune.

23. Naš narod će se probuditi jednog dana, čim mu prestane narkoza od vlasti.

24. Naš narod uvek čeka a stalno mu obećavaju - samo što nije stiglo

25. Našem narodu su od vlasti potrošene godine. I to spada u rast potrošnje.

Komentari

Komentari