Foto: 
Olga Tomović

Naša elita ima bogato siromaštvo duha (aforizmi)

1. Naša vladajuća elita voli slobodu u delovanju i zato radi mimo ustava i zakona.

2. Naša elita može podići mnogo, jer ima poluge vlasti.

3. Naša elita je ljubitelj raznih kuhinja, a najpopularnija joj je politička kuhinja.

4. Naša elita ima puno instruktora za život naroda u boljoj budućnosti.

5. Naša ekonomska elita, je svojim neoliberalnim prilazom našoj
ekonomiji - skinula gaće narodu.

6. Naša elita ima bogato siromaštvo duha.

7. Naša elita ima instant obrazovanje koje daje fah idiota.

8. Naša elita sa Devičanskih ostrva nosi pojas poreske nevinosti kao
zaštitu na radu.

9. Naša elita je zahvalna penzionerima, onima koji su još ostali u
životu, što su se "dobrovoljno" odrekli dela penzije.

10. Naša elita svojim zakonima i propisima utvrđuje kriterijume -
svoje dominacije

11. Naša elita je pravi vizionar - stvorila je sebi odličnu stvarnost.

12. Naša elita dovodi strane investitore - mi ulažemo pare, a oni dobru volju.

13. Naša elita ima nezavisno sudstvo,pa odluke ona donosi nezavisno od njega.

14. Naša elita otvara firme u inostranstvu i kao strani investitor
dobija pare iz domaćeg budžeta.

15. Našoj eliti ni finansijski forenzičar ne bio otkrio prihode.

16. Naša elita na vlasti stalno nas vraća u detinjstvo - priča nam bajke

17. Naša politička elita je toliko izlizana da - šlajfuje u mestu.

18. Penzionerska elita svoj standard podupire prosjačkim štapom.

19. U elitnim državnim firmama sve je visoko --i plate i gubici.

20. Naša elita ima svega za svakog - ko živi u iluzijama.

21. Naša elita svima i svemu nalazi manu - a sebi sinekuru.

22. Naša elita  pored visokog morala ima  i  visoki koruptivni potencijal.

23. Naša elita sluša glas naroda - pa ga ne sluša.

24. Naša elita pridržava kulise sadašnjosti da ne padnu, da narod ne bi
video obećanu budućnost.

25. Naša elita zazire od izvlačenja stvari ispod tepiha - jer bi se
digla velika prašina.

26. Naša elita je moralno zaostala – ali nemoralno napreduje.

27. Naša elita nam nudi svetlu budućnost- već vidimo sve zvezde.

28.Naša elita pruža šansu narodu da odlučuje – kada ona to odluči.

29.Naša elita izgrađuje vladavinu prava ali nikako da dobije upotrebnu dozvolu.

30. Naša elita za politički jaram uvek ima raspoloživih volova.

Komentari

Komentari