Foto: 
autor nepoznat

Naše prljavštine (afoizmi)

1. Političari - obećavajuća prljavština

2. Botovi - elektronska prljavština

3. Tabloidi - štampana prljavština

4. Političke partije - uzajamna prljavština

5. Nasleđa - porodična prljavština

6. Ekologija - naša domaća prljavština

7. Zaposlenje - partijska prljavština

8. Doktorske titule - plaćena prljavština

9. Nepotizam i korupcija - vladajuća prljavština

10. Privatizacije - multidisciplinarne prljavštine

11.Fioka - pravosudna prljavština

12. Javna  tajna - javna prljavština

13.Tenderi - nameštena prljavština

14.Korupcija - prljavštvina na svim nivoima

15. Partijsko zapošljavanje - prljavština kadrovskog otpada

Komentari

Komentari