Foto: 
autor nepoznat

Nove agencije u Srbiji (aforizmi)

1. Agencija za šminkanje naše stvarnosti

2. Agencija za kupovinu i rasprodaju na izbornom buvljaku

3. Agencija za potvrđivanje doktorata neophodnim partijskim kadrovima

4. Agencija za utvrđivanje boljeg sutra

5. Agencija za organizaciju jeftinog života u iluzijama

6. Agencija za krpljenje našeg  kraja  sa krajem

7. Agencija za pripremu pitanja i odgovora za konferencije za štampu vlasti

8. Agencija za  podmazivanje glasačke mašine

9. Agencija za privatizaciju  vlasti

10. Agencija za organizaciju boljeg života penzionera na onom svetu.

11. Agencija za zataškavanje porekla imovine

12. Agencija za utvrđivanje izlizanosti političara da ne šlajfuju u mestu.

13. Agencija za utvrđivanje broja goveda za državne jasle.

14. Agencija za niske udarce koji su visoko cenjeni

15. Agencija za utvrđivanje podobnosti  volova za politički jaram

16. Agencija  za pripremu spontanih mitinga vlasti

17. Agencija za osnivanje nevladinih – provladinih  organizacija

18. Agencija za pripremu biračkog tela za izbore

19. Agencija za rasterećivanje političara od morala i savesti

20. Agencija za formiranje novih agencija

Komentari

Komentari