Foto: 
autor nepoznat

Nove tendencije (aforizmi)

1. Moj monolog sa vama je naš dijalog.

2. Društvo nam je bolesno, ali je nacija zdrava.

3. Imamo poverenje u njih  -  iskreno nas lažu.

4. Vođa se visoko uzdigao  -  čak iznad zakona.

5. Sistem škripi – treba bolje da se podmazuje.

6. Inteligentni sumnjaju  - i zato su uvek osumnjičeni.

7. Priče političara uglavnom su lažne i to je jedina istina u njima.

8. U sistemu prevare nema prevare  -  takav je sistem.

9. U populizmu je sve moguće, ali se ništa ne ostvaruje.

10. Bivša vlast je opljačkala Srbiju - tvrdi nova vlast sa preletačima iz bivše vlasti.

11. Sloboda stalno kasni, dok je narod ne uvede u red vožnje.

12. Nemamo više vremena  -  odavno nas je napustilo.

13. Kod nas se prošlost vraća u sadašnjost pa su i bivši političari postali sadašnji

14. Taj političar nema pojma šta sve zna.

15. Laži političara su jeftini, ali ih narod skupo  plaća.

Komentari

Komentari