Foto: 
autor nepoznat

Političke partije (aforizmi)

1. Politika te partije bazirana je na interesima zemlje, pa se zato zemlja i prodaje.

2. Te partije su se pomirile kada su se namirile.

3. Opozicija u probušenom čamcu ne može da vesla protiv matice.

4. Vaše radno iskustvo je imresivno- gde nađoste tolike partije.

5. Opozicioni političari ne moraju da idu u banju – vlast ih blati svakodnevno.

6. U vrhu svake partije nema nesporazuma- to je zona svevlašća vođe.

7. U svakoj političkoj partiji sinekura je aromatični začin za članstvo.

8. Kadrovi  te partije su neprocenjivi, jer šteta koju su naneli je nerocenjiva.

9. Partijska bura vas neće odneti ako ste dobro usidreni uz vođu.

10.Ta partija je ideološki zaostala, ali je novčano napredna.

11. Spontani mitinzi te partije odlično su organizovani.

12. Ta partija se podelila na dve frakcije- na onu koja uzima i na onu koja otima.

13. U svakoj partiji za politički jaram uvek ima raspoloživih volova.

14. Na meniju opzicije je specijalitet –jedite sami sebe.

15. Od obećane svetle budućnosti te partije – vidimo sve zvezde.

16. Oblaci partijskih skakavaca preplavili su sve institucije.

17. U toj partiji svi su protiv korupcije, ali šta da rade kada žive od nje.

18. U svakoj partiji male interesne grupe imaju velike apetite.

19. Političke partije uvek su u pravu i zato jedna drugoj ne veruju.

20. Lice te partije zamazano je musavim aferama.

21. Tajkuni ulažu u siguran posao - u partiju na vlasti.

22. Partija mu je poverila finansije, jer je on džeparoš od poverenja.

23. U političkim obećanjima partija ništa nije nestalo, jer ničega nije ni bilo.

24. Duboko je verovao u svoju partiju i duboko zavlačio ruku u tuđi džep.

25. Etika političkih preletača zavisi od ponuđene sinekure.

Komentari

Komentari