Foto: 
autor nepoznat

Predstve u Srbiji (aforizmi)

1. Predstava nudizma u Srbiji. Gole laži šetaju po celoj zemlji.

2. Predstava da narod odlučuje. Odlučuje kada vlast to odluči.

3. Predstava da doktori i sudije čuvaju čast struke. Čuvaju je i ne primaju malu čast.

4. Predstava da smo kandidat za prijem u EU. To i jesmo, ali večiti kandidat.

5. Predstava da nam je budućnost svetla. To i jeste ali od ostataka svetle prošlosti.

6. Predstava da taj političar ide sa vlasti i da je gotov. Možda, ali će prvo da uzme gotovinu.

7. Predstava da su interesne političke grupe male. Jesu male, ali sa velikim apetitima.

8. Predstava da su institucije nezavisne. Jesu nezavisne, jer se i odluke donose nezavisno od njih.

9. Predstava da je sloboda zbora i govora garantovana. Garantovana jeste, ali svaka garancija ima ograničeni rok trajanja.

10. Predstava da u političkim obećanjima ništa nije nestalo. Tačno, nije ništa nestalo, jer ničega nije ni bilo.

11. Predstava da su kod nas velike slobode obezbeđene narodu. I jesu, narod je od svega oslobođen.

12. Predstava da su naši političari dostigli velike visine. Jesu, ali su prvo bacili balast morala i savesti.

13. Predstava da su penzioneri dobili povećanje penzija. Jesu dobili i mogu da kupe malo soli i posole obećanja vlasti.

14. Predstava da je narod nosilac suvereniteta. Jeste - nosi vođu na grbači.

15. Predstava da je sve rešeno demantijem. Jeste , jer je demanti lažna potvrda sa zvaničnog mesta.

16. Predstava da vlast ostavlja nešto i budućim generacijama. Ostavlja sigurno – ali  dugove.

Komentari

Komentari