Foto: 
autor nepoznat

Rasprodaja (epigrami)

RASPRODAJA

 

Taj političar kaže da ima skromne prihode,

Da  se  bori samo za dobro naroda,

Nema  ništa od bogatstava na svoje ime.

Tek će imati kada državu rasproda

 

PROTESTI

 

Narod se polako iz sna budi,

Ponovo obnavlja stare proteste,

Jer vlast treba uvek podsećati

Da nije večna i da su promene česte.

 

MISLI

Ne može svako da misli različito.

U toj partiji mora da bude reda.

Svako ko misli drugačije

Moraće  partiji misli da preda.

 

REKA

Ako je vaš moto ćutanje,

Bar nekad se javite da ste živi,

Jer život teče kao reka

I ko će onda da vam se divi.

 

MUKA

Narod se mnogo uzburkao,

Neće više da trpi ove muke,

Jer vođa Ustav i zakone ne poštuje,

A uzeo svu vlast u svoje ruke.

 

KONZUMENTI

Lokalna vlast pomaže narodu,

Viče predsednik sa balkona,

A konzumenti čekaju sendviče,

Što će samo i dobiti od faraona.

Komentari

Komentari