Sa glogovim kolcem se ide u Brisel
Foto: 
Alissa Plant

Sa glogovim kolcem se ide u Brisel

U razmišljanjima, kako pomoći da se svi zajedno dokopamo EU, pade mi na pamet da sugerišem vlasti, proevropskim snagama, kulturnim i turističkim radnicima...  Srbije da svakodnevno i podsećaju EU na naše zasluge, koriste  adekvatno svoje kulturno-nacionalne potencijale, a glogov kolac osobito. Jer smo pomenutim i njihove brige rešili.

Mogli bismo ovu baštinu da uvrste među  reference za dobijanje statusa člana – mimo reda.

Glogov kolac je parče drveta cilindričnog oblika, zašiljen sa jedne strane. Ukucava se u zemlju maljem a na njega daske, da bi se dobila ograda. Za vreme Turaka služio je za nabijanje ljudi na kolac. Glogov kolac koristi se i za upokojavanje vampira.

Vampir je jedna od retkih srpskih reči koju koristi čitavo čovečanstvo. Prvo pominjanje ove reči vezuje se za selo Kisiljevo 1725. god. list ,,Vossiche zeitung,, U tom časopisu nalazi se izveštaj iz sela Kisiljeva (27 km od Požarevca). Umro je izvesni Petar Blagojević, a posle njega još 10 osoba u nepunih 24h. Na samrti su izjavljivali da im se Blagojević ukazivao i da ih je davio. Tim povodom je iz Beča (dakle iz Evrope) poslat lekar koji je otvorio kovčeg Petra Blagojevića i konstatovao da je telo bilo očuvano u potpunosti, kao da je i dalje živ, a da mu je u ustima bilo sveže krvi.

Reč vampir ima i niz sinonima: vukodlak, lampir, lapir, vjedogonja, jedogonja, upir.

Na staroslovenskom reč za vatru je „pir“a „un“ označava negaciju, dakle un-pir ili u-pir (ne vatra) nešto što se ne može vatrom uništiti.

Reč je o čoveku koji je zbog grehova kažnjen od strane bogova-boga, tako da postane vampir i luta po zemlji.

Sava Savanović je najpoznatiji srpski vampir, opisan u pripoveci Milovana Glišića ,,Posle dvadeset godina“.

Vidimo da je reč o mitološkom biću i to slovenske mitologije - zao duh umrlog.

Po narodnom verovanju zločinci i grešnici posle smrti postaju vampiri. Najčešće se javljaju na grobljima, raskršćima, po vodenicama, ili u kućama svojih bližnjih.

Po narodnom verovanju vampir se pronalazi i uništava na različite načine, a između ostalog i probadanjem glogovim kocem, što su kao deo srpske tradicije  ovekovečili mnogi holivudski filmovi.

Dušanov zakonik  imao je propis o povampirenim ljudima.

Vampir može da ima potomstvo, a to je deo koji posebno zabrinjava i sekira!

Vampiri se prepoznaju se po tome što sebe ne mogu da vide u ogledalu, kriju se u mraku, senci, ne mogu da podnesu svetlost - (lat.)lustrare-lustracija. Lustracija otkriva njihove slabosti. Žive od tuđe energije, rada, ideja. Mrzovoljni su, ne vole da se smeju, oni koji sa njima provode vreme umorni su već posle pola sata. Kreću se u društvu samo sličnih sebi.

Treba evropskim komisijama i funkcionerima predočiti pomenute okolnosti, te im demonstrirati postupak, po pitanju kandidata za pokaznu vežbu sam zdravo neodlučna (a ima i kandidatkinja). Glogov kolac zaštititi kao Srbijanski izum koji je spasio čovečanstvo od povampirenja, pa čik nek nas ne prime u EU.  

 

Komentari

Komentari