Foto: 
autor nepoznat

Sistem u Srbiji (aforizmi)

1.        U populizmu sve je moguće, ali se ništa ne ostvaruje.

2 .       Siva ekonomija ne plaća porez – plaća reket zaštitnicima.

3.        Oblaci partijskih skakavaca prekriliri su sve institucije.

4.        Priče političara uglavnom su lažne i to je jedina istina u njima.

5.        Za dalji razvoj moramo da sačuvamo velike sisteme – korupciju i nepotizam.

6.        Inteligentni sumnjaju i zato su uvek osumnjičeni.

7.        Diktator se pridržava ustava dok se naslanja na sto.

8.        Taj političar radi sve temeljno i precizno, a naročito ono što ne zna.

9.        Vlast je udarila temelje našem obrazovanju - ozakonila je i originale falsifikata.

10.    Kod nas je drvo vrlo cenjeno - imamo cepanice na svim nivoima.

11.    Za politički jaram uvek ima raspoloživih volova.

12.    Ta partija se podelila na dve frakcije – na onu koja uzima i na onu koja otima.

13.    Stepen slobode nam doziraju zarobljeni umovi.

14.    Vrh vlasti je uzan ali donosi široke mogućnosti.

15.    Naša demokratska prava nisu ugrožena - ugroženi smo mi.

16.    Kod nas izgradnja vladavine prava nikako da dobije upotrebnu dozvolu.

17.    Vaš zaborav budi naša najgora sećanja.

18.    Živimo i ovako i onako, a najčešće – nikako.

19.    Društveni talog se toliko namnožio da ćemo uskoro imati državne rezerve.

20.    Kod nas je sve transparentno – vidi se duplo golo.

21.    Propagandna mašinerija radi neprekidno dok je istina ne zaustavi

22.    Vlast polaže račune građanima – da ih plate

23.    Naše nazadovanje je projekat od nacionalnog značaja

24.    Naš ustavni sud je vidovit- vidi da nije nadležan kod vrućih krompira.

25.    U diktaturi institucije su sklone padu.

26.    Izvučene stvari ipod tepiha digle su veliku prašinu.

27.    Sudije i doktori su dužni da čuvaju čast struke – i da ne primaju malu čast.

28.    Taj političar je ogrezao u korupciji ali ipak trpi i ćuti.

29.    U politici ko padne u moralni bezdan vrlo brzo izbije na površinu.

30.    U sistemu prevare nema prevare. Takav je sistem.

Komentari

Komentari