Složan narod - aforizmi Milorada Ćosića

1. Naš narod je složan - u podelama.

2. Opasno je razmrdati državu, jer mogu da joj otpadnu delovi.

3. Na muzičkom festivalu *Obećanja vlasti* - kritički tonovi nemaju pristup.

4. Laži se serviraju kao istina i zato nas istinito lažu.

5. Imamo sa susedima i stare i nove sporove - i uspešno ih rešavamo još novijim sporovima.

6. Kod nas ipak nije sve lažno - opljačkana imovina je stvarna.

7. Političarima lični moral beži - stidi se.

8. Ženama uvek  morate govoriti da su lepe i kada su lepe, a kamoli kada nisu.

9. U Srbiji jaz između bogatih i siromašnih sve više raste, što je prirodno, jer je kod nas sve u porastu.

10. Kod nas u socijalnom raslojavanju gornji sloj obećava donjem da će u svetloj budućnosti i on biti gornji.

11. Kako stvari idu velika je zabluda da ćemo shvatiti svoje zablude.

12. Niti ćemo stići do bolje budućnosti, niti ćemo pobeći od ove sadašnjosti.

13. Za naše političare je probati, a ne uspeti - stvar prestiža.

14. U istoriji ništa nije konačno osim da se stalno ponovo piše.

15. Kupci diploma pomažu državi, jer lično ulažu u svoje obrazovanje.

Autor Milorad Č. Ćosić Ćosa

Komentari

Komentari