Foto: 
autor nepoznat

Tetka (epigrami)

TETKA

 

Svi su oni lopovi, trubi vlast,

Imaju imovinu veliku i retku,

A mi smo svi redom pošteni

Svako ima negde darežljivu tetku

 

STAROST

 

Prošla su ona lepa vremena

Kada sam bio s mnogo žena,

Sada sam star i sećanje bledi

Ipak  možda  me neka  i sada gledi.

 

CVEĆE BUDUĆNOSTI

 

Vođini govori su obećavajući

Ponekad  drmnu narod kao struja, 

 Slušaju njegove vizije  budućnosti

Kada  će i sušeno cveće morati  da buja.

 

 

GAĆE

 

Svaka vlast se udvara narodu

Koji je oduvek preterano plaća,

Zbog toga njemu ništa ni ne ostaje,

Jer vlast učini da ostade i bez gaća.

 

ČAMOTINJA

 

Narod iz svoje čamotinje gleda

Dojučerašnje sirotane, a sada na vlasti

Kako  bez imalo srama i stida

Svaki sebe i svoje- enormno časti.

 

ZAKON O POREKLU IMOVINE

 

Siroti jadni političari

Dođoše u čudno stanje

Zakon traži da opravdaju

Svoje pošteno stečeno imanje.

Komentari

Komentari