Foto: 
autor nepoznat

Tradicionalne sitnice u Srbiji (aforizmi)

1.Vlast voli slobodu u delovanju i zato radi mimo ustava i zakona.

2. Kasno ste se setili da je ranije trebalo da se setite.

3. On je snob, a i imovina mu je bez porekla.

4. Neka uredništva su toliko samostalna koliko im dopušta povodac vlasti.

5. Penzioneri izvrću kontejnere, a vlast činjenice.

6. Taj političar je ogrezao u korupciji, ali ipak trpi i ćuti.

7. Kada se narod popravi vlast će ga odvesti u bolju budućnost.

8. Penzioneri odugovlače sa životom u očekivanju povećanja penzije.

9. Opozicioni prvaci ne moraju u banju jer ih vlast blati svakodnevno.

10.Njegovo viđenje stvarnosti je iskrivljeno – gleda iz kontejnera.

11. Sutra će biti bolje i tada ću da platim račune.

12. Mi imamo redovne –vanredne izbore.

13.Srbija će biti renovirana kada dobije upotrebnu dozvolu.

14.Bežim od stvarnosti, ali gubim tempo.

15.Nudizam je popularan u Srbiji –gola beda vidi se na sve strane.

16. Glasačka mašina mora da se podmazuje – da bi glasala.

17. Za politički jaram uvek ima raspoloživih volova.

18. Kod nas je sve privatizovano – pa i vlast.

19. U Srbiji ništa nije obavezujuće – pa ni istina.

20. U politici principi se ne prodaju-već su prodati ulaskom u politiku.

21. U politici ima i političara koji su iskreni – iskreno lažu.

22. U politici politička volja je – vladajuća samovolja.

23. Vlast podnosi račun narodu – da ga ovaj plati

24. Kada je predsednik države druga vest na TV znači da je Novak pobedio.

25. Moj monolog sa vama je naš dijalog.

Komentari

Komentari