Foto: 
redizajn Emilija Vlajev, dizajn Đura Greenfish i Osvald Tomović

Velika Patka - deo prvi

Hijerhijska postavka unutar organizacione strukture obožavalaca Velike Patke je vrlo nepregledna i čudnovata tako da će se u tekstovima uglavnom spominjati one funkcije koje su najpoznatije i najrasprostanjenije među članovima tog uzvišenog jata. Vođa organizacije ima bogosličan status i naziva se Velika Patka, a oni koji su u svakodnevnom uličnom preganjanju sa drugima se nazivaju “udarači patke”.

Svako, osim obožavalaca Velike Patke, treba i sme da odgovara za svaku izgovorenu reč u javnosti, naročito ako su u pitanju optužbe, uvrede i sl. To je pravedno i dobro i treba da se primenjuje što češće. Javnost treba da se tretira bez poštovanja i da joj se ne izlazi u susret kad god je to moguće.

Pošto je Velika Patka izgubljena u sopstvenim zabludama, bez straha kombinovati svaku vrstu psihoterorističkog delovanja. U tom smislu u pojačanoj meri koristiti frazeologiju ranijih vremena u kombinaciji sa nesuvislim idejama. Obesmišljavati jezik u najosnovnijim funkcionalnim celinama do neprepoznatljivosti. Stalno i uporno stvarati situaciju nerazumevanja i neslaganja i pozivati se na pervertirano tumačenje zakona. Neprijatelje često i bespoštedno osuđivati za zloupotrebu javnog mjenja. Ekstenzivno primenjivati ogovaranja i lažne optužbe i pritom se stalno pozivati na zakon. Neprijatelje javno udarati nakvašenom knjigom zakona po goloj guzici, dok ista ne utrne i poplavi. Na taj način sprečavati mogućnost da se ujedinjuju po bilo kom osnovu. Ako se neprijajtelj ni posle toga ne preda onda mu na nedvosmisleni način staviti do znanja da je lupanje po guzici najblaža moguća kazna. Spominjati pri upozoravanju Veliku Patku i gledati protivnike sa prezrenjem. I to je ispravno i lepo.

Pojedinci ili grupe pojedinaca koji uznemiravaju javnost na nedoličan i nedostojan način treba da budu najstrožije kažnjeni. Za merilo o nanošenju duševnog, fizičkog ili bilo koje druge vrste bola, treba da se pogledaju presedani i u uporednoj analizi proceniti štetu i odrediti kazne u srazmeri sa načinjenom štetom. Nikakvo pravdanje i kukumavčenje ne uzimati u obzir, nego odmah udarati patke bez premišljanja. To je olakšavajuće u očima javnosti i blagorodno za mlađa pokolenja.

Niko ne sme da bude izuzet od takvih mera i javna vešanja za sitne prestupnike treba da se obave na najfrekventijim mestima, da bi se što veći broj pojedinaca koji čine javnost, zbunili do te mere da ne znaju gde su. To je ugodno za sumnjičave umove koji ne veruju u odlučnost udarača patki.

Sva rapoloživa sredstva treba uložiti u sistem video-nadzora i da se isti instalira po rudnicima, kamenolomima i sličnim proizvodnim kapacitetima, gde će u doživotnom aranžmanu biti raspoređeni krupni prestupnici zakona Velike Patke, tj. oni koji nisu ostavljeni na milost i nemilost udaračima patke, jer se ovi ponekad zanesu u izvršavanju svog posla, te prestupnici ne prežive. Tako se javnost čestim gledanjem snimaka osuđenika, koji recituju dok vitlaju pijukom, drži u budnosti i stalnom oprezu, da ne bi dolazilo do sagrešenja pojedinaca u adrenalinskom šubu. I to je vrlo umirujuće...

Obmanjivanje javnosti u bilo kom vidu treba da se tajno sprovodi i javno osuđuje i da se prijavljuje nadležnim organima koji preuzimaju dalje mere u suzbijanju te pojave i to u sadejstvu sa svim raspoloživim jedinicama svih za to nadležnih službi. Službe da budu specijalizovane po svetskim školama i kvalifikovane u najvišoj meri. Velika Patka da se proglašava svecem, bogom i spasiteljem na svim nivoima svesti i da se dan njegovog rođenja proglasi za narodni praznik koji on u svojoj izuzetnoj skromnosti ne može da slavi, jer je previše zauzet poslom rekreativnog udaranje patke. I to je divno.

-nastavlja se-

Komentari

Komentari