Foto: 
autor nepoznat

Zbrka aforizama Milana Pantića

Novac ne dižem iz banke, nemam povjerenja u sebe.

***

Pečem rakiju, nek i drugi uživaju!

***

Grad je oslobođen, u njemu niko
ne živi.

***

Ne stignem da gledam televiziju.
Da nisu povećali pretplatu?

***

Na otvorena pitanja, odgovaram aforizmom.

***

Danas je u BiH polupraznik, čestitke stižu od polusvijeta sa svih strana.

***

Sada su zapadu sve zemlje daleki istok.

***

Ispoštovaću tradiciju, nastaviću
post.

***

Moje cipele ne propuštaju vodu, nosim ih samo po suvom vremenu.

***

Bacio bih sve na jednu kartu, ali mi baš ta karta nedostaje.

***

Nisam ni sanjao da ću sam da se probudim.

***

Reče mi prijatelj u povjerenju:
-Ćuti!

***

Ima svjetla na kraju tunela, od njega smo krenuli da kopamo.

***

Biti neko, to nije ništa, ako za to ne zna niko.

***

Jedino kad pjeva, oca nisam morao da slušam.

Milan Pantić

Komentari

Komentari