Foto: 
autor nepoznat

Zbrka aforizama Milana Pantića

Izbjegavajte stranputice, smrt je kraj puta!

***

Kad ima dobre slanine, živim k'o
bubreg u loju.

***

Ako budete imali probleme koje sam ja imao, mnogo čega ćete da nemate.

***

Od atletskih disciplina, upražnjavam preskakanje voćnog obroka.

***

Da ne bih radio, pobjegao sam od kuće.

***

Okreće se rezervni točak istorije!

***

Kad je opasnost, sklanjam se gdje je policija, na bezbijedno.

***

Od bicikliste na trotoaru, sklonio sam se na cestu.

***

Porodica je osnovna ćelija društva,
zato mnogima život liči na robiju.

***

Životinjama nije do ljudskih prava!

***

Imali smo vremena da problem riješimo na brzinu.

***

Kad god odlučim da se rasteretim, neko poturi džepove.

***

Kad izaberete političara, razvod
nije opcija.

***

Moje knjige se ne zadržavaju u knjižarama.

***

Kad muškarci smršaju, pantalone im same spadaju!

Milan Pantić

Komentari

Komentari