Foto: 
Karikatura Nikola Dragaš

Žilav narod - aforizmi Milorada Ćosića

1. Političari na vlasti vladaju novcem i medijima - a sobom ne vladaju.

2. Iskorenjivanje korupcije kod nas ide teško, jer ona ima duboke korene.

3. Potrebe naroda političari drže u prvom planu koji je na poslednjem mestu.

4. Kod nas duh vladavine prava lebdi iznad, ali ne silazi u narod.

5. I mi imamo ekspertsku vladu – stručno je ogolila i zadužila zemlju

6. Diktatorima se iz reči demokratija sviđa samo deo - krati.

7. Mi smo žilav narod, zato niko ne može da nas sažvaće.

8. Činjenice su za proveravanje, a lažima se veruje.

9. Teško nam je - ali lako ćemo.

10. Država podupire kulturu - dodelila joj je prosjački štap.

11. Mi imamo visoko mišljenje o nama - ali je ono na niskom nivou.

12. Vlast sve radi u interesu naroda – zato narod tako i živi.

13. Kod nas sve cveta a korupcija najviše

14. Istina je potrebna i lažovima da znaju kako da lažu.

15. Nekada smo imali dobar hleb, a danas nemamo ni dobar hleb, a ni ljude.

Autor Milorad č. Ćosić Ćosa

Komentari

Komentari