Satira

Ljubomir Ilić

1. Меđu klеptоmаnimа višе је - vlаstоklеpnih.

2. Pеnziоnеrimа sе оbеćаvа bоlја budućnоst. Мlаdi је vеć imајu - nаpоlјu.

3. U bеdi sаm а vlаst hоćе dа mе u-bеdi dа nisаm.

4. Pоlitički mulј - оdgоvаrа mulјаtоrimа.

5. U pоpulizmu је svе mоgućе, а ništа sе nе оstvаruје.

6. Аkо sаdа prihvаtitе, kаkо ćеtе kаsniје dа оdbiјеtе.

Autor Slavica Agić

„Sad sam pošla negde sa tobom i više nikad!“ , reče iznervirana majka svom nestašnom sinčiću u povratku njihovom domu. Naime, za vreme boravka kod prijateljice njegove majke, malac je u svojim nastupom naveo dotičnu prijateljicu da preispita svoju odluku o rađanju deteta.
Kada je porastao i oženio se, nekadašnji nestašni dečačić voleo je da se zapije na raznim slavljima. Ta njegova sklonost neretko je njegovu suprugu izbacivala iz takta. „Sad sam pošla negde sa tobom i više nikad!“, reče žena za vreme njihovog povratka kući.

1. Beg od ljudi, je često najbolja potraga za čovekom.

2. Izreka "svaka krpa nađe zakrpu" je poslednja nada pesnika, pisaca, slikara i naučnika, da ipak, neće umreti sami.

3. Narodu kome rijaliti uđe na usta - kultura obično izađe na dupe.

4. U životu je najvažnije da razumeš, da neke stvari ne možeš da razumeš.

5. Darvinisti su odustali od teorije "majmuna"! Rekli su: Ipak, je bila svinja!

6. Omiljeni dan u Srba je juče!? Koje juče? Koje god. Samo neka je juče.

Autor Milan Pantić

Autor Ljubomir Ilić

1. Minus nije dobar, ali ja ipak živim od dozvoljenog minusa.

2. Strpite se, vlast će dati novo obećanje u bliskoj buducnosti.

3. Nama je prošlo i buduće vreme.

4. Vitalni organi naše vlasti zreli su za transplantaciju.

5. Naše pravosuđe je na uslovnoj slobodi.

6. Poslednja odbrana penzionera od zaborava rodbine su njihove penzije.

-Dakle, ako sam vas dobro razumeo, vi ste, iako nemate zvanje lekara, lečili ljude od različitih bolesti? -upita sudija nakon što je saslušao osumnjičenog.
-Uglavnom bolesti zavisnosti, ali da. I mogu da se pohvalim da sam ih vrlo uspešno lečio. -sa ponosom je izneo ovu tvrdnju osumnjičeni.
-Kada vas je privela, policija je u vašem stanu pronašla veliku količinu pilula za spavanje. Možete li da objasnite za šta ste koristili sve te pilule? -nastavio je sa ispitivanjem sudija.
-Pa za spavanje. -kroz osmeh je izjavio osumnjičeni.

Autor Ljubomir Ilić

Pages