Satira

1. Tapšao ga je po ramenu dok mu se nije popeo na glavu.
2. „Hoću majko hoću – u Gradsku čistoću“, da pretražim kontejner.
3. Odlepite se od straha pustite ga neka se zalepi za nekog drugog.
4. Stvarnost je utisnuta u njegovu misao i zato je tako mračan.
5. Most pravde često pada u vodu kada mu stubovi istrule od korupcije.
6. Ako izgradimo sve mostove ovde niko neće ostati.
7. Naš most prema Evropskoj uniji je – viseći.
8. Preko mosta slobode svi bi da pređu, ali on se dugo gradi.

Autor Milan Pantić

Autor Ljubomir Ilić

1. Mediji intimni sa vlastima su – medijske prostitutke.
2. Medijski mrak najbolje osvetljava medijske slobode.
3. Za istinito informisanje čitajte našu objektivnu štampu i gledajte televiziju – i znaćete da je sve obrnuto.
4. Zakoni garantuju slobodu govora, ali svaka garancija ima ograničeni rok trajanja.
5. Neka uredništva su toliko samostalna koliko im dopušta povodac vlasti.
6. Demanti je lažna potvrda sa zvaničnog mesta.
7. Na konferencijama za medije vlasti nema više pitanja – jer je sve već odavno jasno.

Autor Milan Pantić

Autor Goran Ivanković

Na stepeništu jedne stambene zgrade, u prepodnevnim satima, sredovečni kafanski pevač srete komšinicu i promuklim glasom joj požele dobro jutro.
Komšinica, žena na pragu četrdesetih, majka dva školarca, takođe promuklim glasom uzvrati pozdrav.
-O komšinice i vi ste promukli. -primeti sanjivi kafanski pevač.
-Eh, znate kako je komšija, deca su malo popustila u školi. Juče sam im pomagala oko učenja, ali nisu bili baš skoncentrisani, te sam bila prinuđena da vičem i tako sam ostala bez glasa.

1. Političari su jeftini, ali nas skupo koštaju.

2. Političke partije su uvek u pravu i zato jedna drugoj ne veruju.

3. Narod će saznati šta se u njegovo ime obećavalo - kada mu stigne račun.

4. Kod nas je razvijena proizvodnja problema - stalno novi izlaze iz starih.

5. Živimo zdravo - pijemo filtriranu vodu i gutamo filtrirane informacije.

Autor Milan Pantić

Pages