Foto: 
autor nepoznat

Čvorovi

Neki se čvorovi nikad ne raspetljaju.

Zavežu se tako pa ne ide, ne može, što više pokušavate ono se sve više mrsi, upetljava, umrtvljuje. Mrtvi čvor. Onaj koji se ne odveza. Nikad. Dobar kad udenete konac u iglu, ali bode, vidi se.

Tako je i sa odnosima.

Neki ljudi su tako komplikovani, uvezani u čvor da ih samo sečivom možete raseći. Izvući iz njih to što valja. Ako je išta od dobrog ostalo.

Verujem da je moguće, ali ne želim više ikoga da menjam. Svako je odgovoran za sebe i svako svoje preobraženje mora da nasluti. Odsecajući što ne valja, razmrsujući čvorove u duši, parajući sebe po šavovima. Samo promenom sebe možemo videti promenu kod drugih. Pa, iako ta promena znači da ne želimo više da ih vidimo, dobro je. Nisu ni trebali da budu uvezani s nama.

Zato mač u ruke i jednim zamahom presecite taj čvor.

Komentari

Komentari