Foto: 
autor nepoznat

Dobrota je vrlina

Ima li dobrote u ljudima? Kojom merom se meri njena količina, intenzitet, kvalitet, dužina trajanja...? Sve su to velike nepoznanice. Malo njih se  bavilo proučavanjem dobrote, a još manji broj ljudi interesuje ta tema. Svi zaključci do sada dati su paušalno i subjektivno. Sama reč „dobrota“, kada se izgovori, zrači blagom toplinom, prijatnom mirnićom i spokojem. Odmah nam se pred očima pojave likovi dobrih ljudi iz naše okoline, likovi ljudi koji su mnoge od nas usrećili svojim delima, uspesima, izumima. Setimo se svih dobrih dela koja su učinili da se osećamo i da se nadamo boljem. Dobrota bi trebalo da odgovara svima. Onima kojima odgovara, oplemenjuje dušu i čini i njih dobrim. Ima i onih od kojih se dorota odbija. Oni su opasani nevidljivim štitom protiv dobrote, a taj štit čini nečovekoljulje, zavist, zloba, mržnja. Znači, dobrota nije za svakoga. Dobrota je samo za posebne ljude koji shvataju njenu vrednost i koji razumeju da je to specifična ljudska vrlina.

Dobrota se ne dobija rođenjem. Ona se stiče, uči i prihvata, samo ako postoji želja u čoveku za njom. Samo je uslov to da li želimo da se odazovemo unutrašnjem pozivu da razvijamo osobinu dobrote. Postoje ljudi koji nemaju osećaj niti želju za tom osobinom. Njih obično zovemo baksuzima, pa čak i ružnijim imenima. Što se mene tiče, ja konkretno žalim takve ljude. Odsustvo želje da se bude dobar čovek, automatski eliminiše tu osobinu i na njeno mesto dolazi neka negativna osobina, konkretno antagonizam u kompletnom, raznorodnom obliku. Takav čovek je uskraćen za smirenost, jer ga sve i svako nervira, nepoverljiv je, voli da samuje, jer se jedino sa sobom slaže. Vrlo često kod takvog čoveka može da se razvije neka bolest, koja progresira sa njegovom netolerancijom i trvenjem u porodici i radnoj ili životnoj sredini.

Dobrota ima najveću etičku vrednost. Nju su proučavali mnogi filozofi kroz analize istorijskih događaja i pojedinačne ljudske misli i dela. Etička vrednost je suština posebnosti čoveka kao razumnog bića i ogleda se u sposobnosti ocenjivanja sopstvenih postupaka.  Za ocenjivanje, neophodni su standardi koji uspostavljaju vrednosti i kriterijume za ocenu, a oni su kao splet neurona i međuzavisni su. “U sanskritu, koren reči dobar se prevodi kao ono što nečemu pripada, što nečemu pristaje, što odgovara svojoj svrsi. Taj se koren sa staroslovenskog preneo i na srpsku reč dobrota i dobar. Dakle, dobro je ono što je odgovarajuće. Odgovarajuće za ljude. Pitanje šta je to što odgovara ljudima” (pozajmljen citat). Tako se iz navedenog lako može zaključiti da etika i etička načela mogu da nam pomognu da donosimo bolje odluke i procenjujemo odluke koje drugi donose.

Na kraju, kao filozofski laik, ali kao razumno biće, zaključujem da se ljudi  povezuju sa drugima kroz dela dobrote, podrške i ljubavi. Istraživanja su pokazala da ljudi koji imaju dobre odnose sa drugima, koji vole i voljeni su, koji su povezani, imaju bolje mentalno zdravlje, žive duže i zdravije. Neoprostivo bi i nedorečeno bilo da ne kažem da dobrota ima veoma uske i važne veze sa ljubavlju i da su dobrota i ljubav u harmoniji sa osećajnošću, poštenjem i hrabrošću. Potrebno je, obavezno naglasiti da nije lako biti dobar. Da bi se takvima održali u ovo vreme surove individualnosti, narcisoidnosti, egocentričnosti, shvatanjima da je lakše da se okoristimo nego da pružimo, neophodno je da imamo zdrav karakter, svest, humanist i da zanemarujemo tuđa loša dela, već svojim dobrim primerima nametnemo i zarazimo dobrotom sve oko sebe.

Shvativši to još u mladim godinama, ja u sebi gajim i negujem dobrotu. Obzirom da sam imala relativno loš život i porodične tragedije, moja lična dobrota, pažljivo i promišljeno negovana, davala mi je snagu u teškim trenucima. Sada, kada se okrenem prema prošlosti i retrospektivno napravim sliku svog života, lepo se vidi kako se iza crnih polja probijaju zraci svetlosti u predivnim bojama. Mnogo tankih zraka čini mrežu, sličnu onoj mreži neurona i sijajući crna polja stavljaju u dubinu i time ih neutrališu u mojim nasmejanim očima.

Komentari

Komentari