Foto: 
autor nepoznat

Dok je negde budan, ovde spava

Zaspao je te noći dok su petlovi glasno kukurikali (a kokoške zaćutale). Kažem "te noći", jer je njegov dan bio gluv da ih čuje i nije svanuo. Ostao je negde u mraku nedosanjanog sna.

Zaspao je te noći kad se srce umorilo od kucanja i zaustavilo kazaljke na svom satu, onda kad je vreme prestalo da ima vremena da sačeka jutro. Zaspao je te noći u kojoj mu je život umro da bi se on rodio u nekom novom, negde daleko od nemira, na mestu gde bi pronašao mir.

Zaspao je, jer nije hteo da dočeka sutra. Zaspao je te noći, a sa njim i sva moja jutra. Nadam se da će mu smrt “otvoriti oči”, ali da će uspeti da zažmuri na sve nepravde života, da im namigne i odbrusi "sve sam vas pobedio".

Komentari

Komentari