Foto: 
Ana Jovanocić

Hoću da kažem šta hoću

Hoću da stojim na svom mestu pod Suncem, neka tu sija samo za mene.

Hoću parče neba da otkinem nosem i da se popnem na oblak.

Hoću da zavijam na Mesec i da su vuci siti, a ovce na broju.

Hoću da mi je polje široko i zeleno, a korak od sedam milja.

Hoću da mi oko vidi daleko, što dalje od nosa.

Hoću da me se stram ne stidi i pocrveni preda mnom, već da život pocrni od muke što mora da živi onako kako ja želim.

Hoću da govorim laž u koju će istina da poveruje.

Hoću da sam lepa slepima i da me čuju gluvi.

Hoću da mi misao luta, da mi mašta skita.

Hoću da mi um ne zaglupi, već da mi sečivo na jeziku otupi.

Hoću da kažem šta hoću, kad me neko "šta neću" pita.

Komentari

Komentari