Foto: 
autor nepoznat

The presija

Ćuješ li je? Približava se. Ona dolazi I ulazi kroz kožu, željna je tebe. Nemoj je čekati. Beži, trči najbrže što možeš! Tako prljava izađi iz sebe u znoju. Očisti gnoj sa svojih rana i zaleči se.

Njena je želja da te zagrli i ugreje svojim hladnim zagrljajem, kojim guši one koje stigne i emocijeim vezuje u čvor. U krvotok ulazi kroz vene , a zatim u srce koje zaledi.

Pod njenim pritiskom razdvoji se i stena od uma, jer pravi prolaz da proteče kroz njega. Tako uzima misli. Otima dušu da postaneš bezdušna. Aako ukrade san, ona se budi. Ugasi dan da bi upalila svoj mrak.

Zavaraće te. Previdećeš život. Osetićeš privid ljubavi. Zato beži, trči najbrže što možeš!

Ona upozorava ,daje znak da dolazi, ostavlja neizbrisiv trag i ožiljke. Stegne svojim kandžama žrtvu i ne pušta.

Čuješ li je? Stiže, sve je bliže cilju, a to je da pobedi tebe. Ne birasredstva i na sve je spremna. Oseća snagu onda kada si ti slaba, ali slabost je njena da bude šjaka. Trči!!!

Ne dozvoli da ti izbledi lik i da postaneš naličje. Ona dolazi i ulazi kroz kožu. Izađi u znoju.

I zato trči najbrže što možeš i što dalje! Ako te stigne to će biti njena životna pobeda, a tvoja smrt. Trči!!!

Komentari

Komentari