Iz trećeg ugla

”A iskreno, da ti kažem, nisam ni pri lovi, da spakujem nekoliko “cigli” keša u torbu i pojavim se u firmi da pitam kome treba da se turi u džep da se dobije šljaka.”

Gaženje prepreka, spoticanje, ponovno gaženje, novo i teže spoticanje. I guranje. Tako su me jako gurali da su ih ruke bolele godinama. Te ruke na svojim leđima osećam i danas.

U prijateljstvu od druge osobe primamo toplinu, sa njom možemo da delimo sve, osim seksa, a ne moramo da se odreknemo svojih postojećih i mogućih životnih puteva.

Vreme

Da li smo zagledani u prošlost, sadašnjost ili budućnost? Ili imamo uravnoteženu vremensku perspektivu? Da li verujemo da napredujemo, stagniramo ili nazadujemo? Možda verujemo da je naše zlatno doba odavno prošlo? Da li smatramo da je vreme ograničen ili neograničen resurs? Da li je vreme novac?

Stavom ću te stavom ćeš me

„Izaberemo li pozitivan stav, širićemo pozitivne vibracije na svakoga sa kim dođemo u kontakt. To će se nastavljati iz dana u dan, od prilike do prilike. Istrenirajte da birate pozitivan stav“.

Cilj opravdava sva sredstva

''Cilj opravdava sva sredstva''- napisao je Nikolo Makijaveli u svom delu "II Principe" (Vladalac). Iako Makijaveli to nikada nije tako napisao već ''cilj određuje sredstvo'' izgleda da su oni koji su došli nakon Makijavelija sve bukvalno shvatili, i pošto cilj opravdava sredstva, onda se mogu menjati i reči bez obzira što se time menja i značenje same rečenice.

Doživeti sadašnjost svog života i gledati ga toplim pogledom. Ne prepuštati se ni prošlosti ni budućnosti. Živeti sada.

Srbistan

”Zašto Srbistan? U pitanju je turski naziv trenutne nam domovine. Naravno, u domaćoj terminologiji isključivo korišćen u posprdne svrhe. A kako je do toga i došlo?“

Zašto?

Više niko nije pričao o njoj. Zaboravljena za par dana, kao da je nikada nije ni bilo.

Brižna majka

Deci smeta kada ih roditelji opterete preteranom brigom, jer osećaju da ih to sputava i omalovažava.

Pages